Ceny a poplatky

*Pravidelné hlídání v domácnosti klienta
Jednorázové hlídání
Hlídání o víkendu a svátcích
Příplatek za službu v cizím jazyce
Příplatek za další dítě
Akutní hlídání tentýž den

140 Kč/hod.
150 Kč/hod.
170 Kč/hod.
+20 Kč/hod.
+20 Kč/hod.
180 Kč/hod.

* Pravidelným hlídáním se rozumí: opakující se hlídání v předem stanovených dnech i hodinách a po dobu nejméně jednoho roku. Jen tak vám můžeme garantovat hlídání stejnou chůvou.

Poplatek za výběr chůvy do soukromé domácnosti včetně nákladů je 6 000 Kč.
  • Neúčtujeme příplatky za nemocné dítě
  • Neúčtujeme příplatky za práci v noci
  • Neúčtujeme náklady na dopravu v rámci dosahu MHD ve vnitřní zóně
  • Účtuje se každá započatá hodina hlídání s tolerancí +- 15 min.
  • Účtujeme příplatek za dopravu mimo Plzeň, ve vnější zóně MHD a čas strávený cestováním, ve stejné sazbě jako za hlídání dítěte.
  • Minimální doba hlídání je 3 hodiny, mimo Plzeň 4 hodiny
  • U nových zákazníků se vybírá depozit ve výši 50 % měsíční účtované částky
  • Uvedené ceny jsou platné od 1.1. 2018, nejsme plátci DPH
V případě hlídání po 22 hodině je povinností klienta zajistit chůvě dopravu do místa bydliště.